Wednesday, 12/08/2020 - 04:08|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH&THCS ĐĂK TRÔI
Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên.
Văn bản liên quan